ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM
Cài đặt phần mềm Quản lý Đoàn viên:
Lưu ý: Nếu đang sử dụng Windows XP, vui lòng cài đặt .Net Framework3.5 trước khi thực hiện cài đặt phần mềm
Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo - P.4 - Q. Gò Vấp TP.HCM
website: www.quanlydoanvien.vn